5€ = 1703,7 δρχ
10€ = 3407,5 δρχ
20€ = 6815 δρχ
50€ = 17037,5 δρχ
100€ = 34075 δρχ
200€ = 68150 δρχ
500€ = 170375 δρχ
<--επιστροφη