0,01€ = 3,4 δρχ
0,02€ = 6,8 δρχ
0,05€ = 17 δρχ
0,10€ = 34 δρχ
0,20€ = 68 δρχ
0,50€ = 170 δρχ
1€ = 340,75 δρχ
2€ = 681,5 δρχ
<--επιστροφη